Samenwerking in de keten

icon Samenwerken, een ketting verbinding

Samen werken aan de juiste zorg op de juiste plek

Patiënten de beste wondzorg bieden is het doel van iedere zorgorganisatie. In de praktijk blijkt het soms lastig om de juiste wondzorg, op de juiste plek te faciliteren.

WondExperts ondersteunt zorgprofessionals in de keten. Wij zijn de partner die samen met thuiszorg, huisarts, medisch specialist en gespecialiseerde wondverpleegkundigen de keten optimaliseert. 

Tekst

Bovendien beschikt WondExperts over een eigen team van wondverpleegkundigen, wondconsulenten en verpleegkundig specialisten. Dit team levert thuiszorg in Nederland, voert de regiefunctie van complexe wondzorg uit en ondersteunt huisartsen en zorginstellingen bij de organisatie van wondzorg.

Tekst

Ketensamenwerking stroomlijnen

Iedere regio verleent op haar eigen manier wondzorg. Om ervoor te zorgen dat de patiënt met een complexe wond de juiste zorg, op het beste moment bij de correcte zorgverlener ontvangt, wil je de samenwerking zo goed mogelijk geregeld hebben. De kans dat de wond stagneert of verslechtert, wordt dan kleiner of je bent er zo snel mogelijk bij. De patiënt ervaart een fijn zorgproces, omdat we binnen WondExperts  één werkwijze volgen:

  •  Helderheid over taken en verantwoordelijkheden in de keten
  • Uniforme werkwijze en productafstemming in de keten
  • Optimale communicatie en afstemming geeft de patiënt vertrouwen
  • Continuïteit van zorg wordt gewaarborgd

Verpleegkundige opleiden voor complexe wondzorg  

  

Over de manier van samenwerken gaan we met elkaar in gesprek. Samen zitten we rond de tafel om een gestroomlijnd proces te realiseren in de wondzorgketen. WondExperts is je sparringpartner.      

Het gebruik van de WondExperts totaaloplossing in de keten

In de totaaloplossing van WondExperts faciliteren we eenduidige en heldere werkafspraken voor regionale ketenzorg. De zorg is geoptimaliseerd, er is onderling vertrouwen gecreëerd en naar behoeftes geluisterd. Zorgprofessionals kunnen erop rekenen patiënten te zien op het moment dat de zorg voor de wond daarnaar vraagt en niet wanneer het te laat is. Patiënten ontvangen dus de beste wondzorg.  

 

Laat ketenpartners beter samenwerken via WondExperts. Samen grip op wondzorg.

 

Neem contact op voor een afspraak